Últimes noticies

Més Noticies

Segueix-nos a les Xarxes Socials

Capítol Català de la Societat Internet

Els fins de la nostra associació són:

Com participar

Per donar-se d’alta al Capítol Català cal registrar-se primer com a membre d’ISOC i després apuntar-se al Capítol Català.

1- Alta a ISOC
2- Alta al Capítol Català
Un cop dins el perfil d’ISOC cal seleccionar “Join a Chapter/SIG”

Alta a ISOC