Sobre ISOC-CAT

Junta directiva
President: Jordi Domingo Pascual
Vice President: Joan Francesc Gras Alcoverro
Secretari: Leandro Navarro Moldes
Tresorer: Roger Baig Viñas
Vocal: Ignacio Amadoz Santiago
Vocal: Jordi Iparraguirre Vilarrasa
Vocal: Magí Lluch Ariet
Vocal: Marc Palau Potau

Associació
Amb la denominació Capítol Català de la Societat Internet [Catalan Chapter of the Internet Society], es constitueix l’associació, que, a l’empara de l’article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7, de 18 de juny de 1997, i els seus estatus.

Els fins de l’associació són:

  1. Promocionar i divulgar les activitats relacionades i les xarxes i serveis de telemàtica i telecomunicacions que participin de la seva filosofia.
  2. Participar en les activitats de la Societat Internet (Internet Society) – ISOC), de la qual ISOC-CAT és el capítol local.
  3. Col·laborar en les activitats dels diferents Capítols locals d’ISOC, especialment de l’Estat Espanyol, la Unió Europea, els països del Mediterrani, i Amèrica Llatina.
  4. Dinamitzar tasques de consultoria, tècniques, formatives, de recerca (R+D), socials i culturals per difondre i donar a conèixer la xarxa informàtica INTERNET, i les seves aplicacions i desenvolupaments.
  5. Conèixer, difondre, i participar en la confecció de les propostes, recomanacions i normatives que afectin al desenvolupament d’Internet.

Dades oficials de l’Associació:
Capítol Català de la Societat Internet
Data constitució: 11 de novembre de 1996
CIF: G62042023
Número d’inscripció en el Registre d’Associacions: 22279

Fundació puntCAT
ISOC CAT és membre fundador de la Fundació puntCAT i membre del Patronat de la mateixa.
El representant d’ISOC CAT al Patronat de la Fundació puntCAT és en Carles Salvadó Usach (abril 2017).
Des de desembre de 2017 ISOC CAT exerceix la Presidència del Patronat de la Fundació.