Sobre ISOC-CAT

Junta directiva
President: Jordi Domingo Pascual
Vice President: Joan Francesc Gras Alcoverro
Secretari: Leandro Navarro Moldes
Tresorer: Roger Baig Viñas
Vocal: Ignacio Amadoz Santiago
Vocal: Jordi Iparraguirre Vilarrasa
Vocal: Magí Lluch Ariet
Vocal: Marc Palau Potau

Associació
Amb la denominació Capítol Català de la Societat Internet [Catalan Chapter of the Internet Society], es constitueix l’associació, que, a l’empara de l’article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7, de 18 de juny de 1997, i els seus estatus.

Els fins de l’associació són:

  1. Promocionar i divulgar les activitats relacionades i les xarxes i serveis de telemàtica i telecomunicacions que participin de la seva filosofia.
  2. Participar en les activitats de la Societat Internet (Internet Society) – ISOC), de la qual ISOC-CAT és el capítol local.
  3. Col·laborar en les activitats dels diferents Capítols locals d’ISOC, especialment de l’Estat Espanyol, la Unió Europea, els països del Mediterrani, i Amèrica Llatina.
  4. Dinamitzar tasques de consultoria, tècniques, formatives, de recerca (R+D), socials i culturals per difondre i donar a conèixer la xarxa informàtica INTERNET, i les seves aplicacions i desenvolupaments.
  5. Conèixer, difondre, i participar en la confecció de les propostes, recomanacions i normatives que afectin al desenvolupament d’Internet.

Dades oficials de l’Associació:
Capítol Català de la Societat Internet
Data constitució: 11 de novembre de 1996
CIF: G62042023
Número d’inscripció en el Registre d’Associacions: 22279