Un grup de Capítols d’ISOC manifesta la seva preocupació pel projecte de la UE d’afeblir l’encriptació.
Carta Oberta al President del Consell de la UE