Junta ISOC-CAT
Data: 12 novembre de 2019
Lloc: Fundació puntCAT (Plaça nova 5, 7ena planta. 08002 Barcelona)
Hora: 18:00

Assistents: Magí Lluch-Ariet, Joan Francesc Gras, Jordi Domingo, Carles Salvadó
S’excusen: Marc Palau, Nacho Amadoz, Josep Solé Pareta, Francesc Giralt
Socis: Pep Masoliver, Antoni Davia, Alvaro Cano

Ordre del dia:
1- Aprovació acta anterior, si escau
2- Informe del President
3- Informe de tresoreria (pressupost pel 2019 Chapter Admin Funding)
4- Revisió dels canals de comunicació
5- Planificació d’activitats. Conferència d’en Nacho Alamillo sobre identiCAT.
6- Temes a tractar amb en Nick i data per la reunió (15 o 22 de novembre?)
7- Altres assumptes

Comença la reunió a les 18:10

1- S’aprova l’acta anterior.

2- Informe del president.
Com s’ha fet amb les edicions anteriors ISOC CAT és un dels patrocinadors de la Catosfera.
Enguany s’ha traslladat al 16 i 17 de novembre. Queda pendent per concretar l’aportació.

3- Informe de tresoreria
L’assignació d’ISOC ha anat a parar al compte antic de La Caixa.
Ens han ingressat els 3000USD en concepte de “Chapter Funding 2019”
S’han pagat les els bitllets i les reserves dels participants de Net4All al congrés WALC.

4- Revisió dels canals de comunicació
En Marc ha arreglat la plantilla de la web. Ara funciona.

5- Planificació d’activitats. Conferència d’en Nacho Alamillo sobre identiCAT.
En Nacho Alamillo proposa fer un taller el 12 de desembre (dijous).
S’anunciarà, un cop estigui confirmat.
Es decideix fer-ho a la sala de reunions de la Fundació puntCAT.

6- Temes a tractar amb en Nick i data per la reunió
Es proposa el 4 de desembre per fer la trobada amb en Nick. En Magí concretarà si pot o bé si hem de buscar un altre dia al gener.

7- Altres assumptes
Està pendent d’enviar el missatge als membres d’ISOC CAT convidant a participar a la Carta Catalana de drets i responsabilitats digitals. En Jordi enviarà el missatge. En Joan Francesc recollirà les contribucions i les farà arribar als organitzadors.
S’acorda publicar a la web un comunicat recolzant el manifest del capítol ISOC de Hong Kong.
S’acorda publicat a la web un comunicat sobre el decret-llei de Govern espanyol (seguint el model del publicat per Telecos.cat).
S’acorda demanar a l’Andrew Sullivan, com a president d’ISOC, que faci un comunicat sobre el decret-llei del Govern espanyol (tal com ha fet amb els de Hong Kong). En Magí fa la gestió.

En Magí proposa fer una renovació de la direcció i de la junta.
S’acorda fer-ho a la propera assemblea general. Es pot avançar al febrer de 2020 però cal convocar-la al gener.

S’acorda convocar la propera Junta el 14 de gener de 2020. Un punt de l’ordre del dia serà la convocatòria de l’assemblea general.

S’acaba la reunió a les 19:35