Junta ISOC-CAT
Data: dimarts, 14 de gener de 2020
Lloc: Fundació puntCAT (Plaça nova 5, 7ena planta. 08002 Barcelona)
Hora: 18:00

Assistents: Magí Lluch-Ariet (accés remot), Joan Francesc Gras, Jordi Domingo, Marc Palau, Nacho Amadoz, Carles Salvadó
S’excusen: Josep Solé Pareta, Francesc Giralt
Membres del Capítol: Manel Medina

Ordre del dia:
1- Aprovació acta anterior, si escau
2- Informe del President
3- Informe de tresoreria (justificació del pressupost pel 2019 Chapter Admin Funding)
4- Convocatòria de l’Assemblea General anual
5- Temes a tractar amb en Nick i data per la reunió
6- Revisió dels canals de comunicació
7- Altres assumptes


Comença la reunió a les 18:00


1- S’aprova l’acta anterior.

2- Informe del president.
S’ha rebut la invitació per ser col·laboradors a La Nit.
El logo d’ISOC CAT apareix a la llista de col·laboradors.
Cal fer-ne difusió a la llista.
Tenim 5 invitacions que es distribueixen a en Magí, Quico, Jordi, Marc i Nick.
En Magí proposa fer la reunió amb en Nick el mateix dia de La Nit (17 de febrer) a les 17:00 a la Fundació.

En Carles S informa sobre el Patronat de la Fundació puntCAT.
S’ha aconseguit una alta implicació de les entitats patrons; assisteixen i participen a les reunions 9 dels 10 patrons.
Els objectius pel 2020 són créixer i consolidar les activitats amb el lema “llegua, cultura, Internet”.
Es planteja prendre accions legals en resposta al “Decret digital” del Govern espanyol.

3- Informe de tresoreria.
Hi ha uns 12129€ als comptes que corresponen a 2600€ (3000$) del Chapter Funding, 924€ romanent Net4All i una transferència d’uns 8300€ que cal identificar a què correspon.
Per tal de justificar l’assignació del Chapter Funding 2019 tenim la factura de la Catosfera 2019 (s’ha de fer abans de 20 de gener).
Es considera important la col·laboració amb la Catosfera per tal d’aprofitar sinèrgies i proposar afiliacions a ISOC CAT.

4- Convocatòria de l’Assemblea General anual.
Es convoca l’assembla general per divendres 28 de febrer.
En Quico s’encarrega de demanar la sala a l’IEC i de fer la reserva.
Es decideix fer el mateix format que l’any passat: començar amb una conferència i després fer l’assemblea.
Es proposen uns quants candidats com a possibles ponents. En Quico fa les gestions.
La convocatòria de l’assemblea es convocarà l’1 de febrer. Si tenim confirmada la conferència ja es podrà anunciar.
En Magí comunica que vol deixar la presidència de l’associació proposa convocar eleccions dels membres de la Junta.
De la gestió de les eleccions se n’encarreguen en Marc P, Manel M i Pep M.
La presentació de candidatures es farà a l’adreça info@isoc.cat i el termini serà el 12 de febrer.
Una candidatura ha de proposar com a mínim President, Secretari i Tresorer.

5- Temes a tractar amb en Nick i data per la reunió
No es tracta el tema.

6- Revisió dels canals de comunicació
No es tracta el tema.

Encara tenim pendent publicar el comunicat sobre la venda del .org

7- Altres assumptes
Hi ha oberta una convocatòria d’eleccions de representants a EURALO.
En Quico, com a representant a Euralo, participarà a la votació electrònica.

S’acaba la reunió a les 19:25
La propera reunió serà l’Assemblea General.