Junta ISOC-CAT
Data: dimarts, 24 de març de 2020
Lloc: reunió virtual amb Zoom
Hora: 18:00

Assistents: Joan Francesc Gras, Roger Baig, Jordi Domingo, Marc Palau, Nacho Amadoz, Leandro Navarro, Jordi Iparraguirre, Carles Salvadó, Francesc Giralt
Membres del Capítol: Benjamí Villoslada

Ordre del dia:
1- Aprovació acta anterior, si escau
2- Aprovació de l’esborrany de l’acta de l’Assemblea General, si escau
3- Informe de tresoreria (justificació del pressupost pel 2019 Chapter Admin Funding, Net4All)
4- Accions per fer:
Traspàs de Juntes: tresoreria, secretaria, credencials, comptes banc, llista correu junta, grup Telegram, calendari de reunions
5- Proposta per la sol·licitud del Chapter Admin Funding 2020
6- Pla d’actuacions de 2020
7- Altres assumptes

Comença la reunió a les 18:00

1- S’aprova l’acta anterior.

2- Esborrany de l’acat de l’Assemblea General.
Modificar l’acta de l’Assemblea General: l’assignació pel projecte Net4All fou 10.000$ + 10.000$ (modificat la presentació de l’annex 1).
El projecte ha aportat 5.515€ a ISOC HQ per fer un vídeo final.
Al torn de preguntes afegir: En Roger proposa fer una altra trobada anual a més de l’assemblea general. El format pot ser una conferència i un berenar o una altra activitat.

Abans del tercer punt el secretari presenta un breu informe.
A l’annex es pot trobar la presentació utilitzada durant la reunió.

ICANN ha ajornat la decisió sobre la venda de PIR
ISOC CAT ha signat la campanya d’Electronic Frontier Foundation (EFF) en contra de la venda de PIR (4/3/2020)

Global Volunteer Training Program d’ISOC. ISOC CAT hi participa en els cursos següents:
Roger Baig: Security Global Routing
Olivier David: Encryption
Jordi Domingo: Shaping the Internet

Eleccions de dos representants dels Capítols al Board of Trustees d’ISOC:
S’acorda votar a Luis Miguel Martínez i a Roberto Zambrana

ISOC Foundation posarà en marxa Grants Management System (GMS) amb la nova eina Fluxx
Oberta convocatòria Beyond the Net
Small Grant: 6/4 – 26/6/2020
Large Grant: 13/4 – 3/7/2020
No Medium Grant

3- Informe de tresoreria.
Justificació del Chapter Admin Funding 2019: s’ha justificat un total de 2618$ dels 3000$ assignats. Tot i que hi ha hagut una missatge dient que la Catosfera no era elegible, després de la nostra argumentació no hem rebut cap resposta sobre l’acceptació de la justificació de les despeses de 2019.
El projecte Net4All ha acabat i s’ha enviat l’informe final. Queda pendent la producció d’un vídeo per part d’ISOC però el projecte ja ha fet la transferència corresponent i es dona per tancat.
Als comptes bancaris hi ha una saldo aproximat de 3.500€.
Queda pendent l’assumpte antic del Capítol Europeu i el compte bancari associat. En Nacho farà alguna gestió per trobar qui són els qui tenen signatura al compte (pot ser un tal Wilkinson).

4- Traspàs de funcions a la nova Junta.
S’ha de preparar el certificat sobre la composició de la nova Junta. Ho ha de fer el secretari sortint (Jordi) i en Nacho farà la gestió de la tramitació via Internet.
Està pendent de tramitar la modificació dels Estatus feta a l’Assemblea General de 1/3/2019. En Nacho revisarà la documentació per fer el registre.

La informació està al Dropbox compartit. En Leandro, com a nou secretari, ja hi té accés. Allí es guarden les actes de les Juntes, Assemblea General i documents d’ISOC CAT.
La contrasenya que hi ha al Dropbox per gestionar el correu @isoc.cat sembla que no és l’actual.
Qui gestiona l’adreça junta@isoc.cat? Cal posar al dia els membres de la llista de correu.
En Jordi Iparraguirre és el gestor original del Dropbox però tots hi tenim accés.
També esmenta que existeix l’adreça isoccat@gmail.com (no està clar qui la gestiona).

Ja està al dia la composició de la Junta a MemberNova.
En Leandro com a secretari té accés a MemberNova per gestionar les altes, activitats, comunitat (llista de distribució).

Tresoreria. Fins que no s’aixequi el confinament no es pot anar als bancs a canviar les signatures autoritzades dels comptes.

Comunicació: utilitzar el correu junta@isoc.cat (quan estigui al dia la llista de distribució) i Telegram com a canal de missatgeria instantània (tots el membres ja estan al grup de Telegram).
El canal de Twitter el gestiona en Quico.
Web: cal refer la plantilla i facilitar la gestió de continguts. També es podria integrar amb Twitter.
Es proposa dedicar una part important del finançament del Capítol per contractar a hores una persona que se n’encarregui, o bé posar en marxa un TFG a la UPC.
En Jordi I esmenta la possibilitat d’utilitzar Medium.

Calendari de reunions: en Jordi D proposa fixar un dia al mes per fer la reunió de Junta, encara que sigui no presencial, per tal de mantenir el seguiment de les activitats. En Jordi D farà una proposta.

5- Proposta per la sol·licitud del Chapter Admin Funding 2020
La convocatòria del Chapter dmin Funding 2020 obre l’1 d’abril i es tanca el 31 de maig.
Cal preparar la proposta seguint la guia de conceptes elegibles pel finançament.

6- Pla d’actuacions de 2020
Conferències o xerrades (debat): de moment tenim dos temes (votacions electròniques a la Cambra de Comerç i ciberseguretat).
Organitzar una trobada pel setembre / octubre.
Organitzar un IFG local.
Alguns temes de debat on ISOC CAT podria fer una aportació: arrel de la crisi sanitària avaluar l’impacte social, els aspectes del treball en remot i bones pràctiques, la seguretat
Queda pendent concretar en properes reunions el pla d’activitats.

7- Altres assumptes
En Roger suggereix utilitzar un “pad” per fer les actes de les reunions de manera que tots poden escriure en el document compartit i facilita la redacció de l’acta.