Dia: divendres, 28 de febrer de 2020
Lloc: Institut d’Estudis Catalans (IEC). Sala Pere i Joan Coromines.

A les 18:00
Conferència “Desastre .org”, a càrrec del Sr. Amadeu Abril i Abril.

A les 18:30
Assemblea General d’ISOC CAT. Primera convocatòria.

A les 19:00
Assemblea General d’ISOC CAT. Segona convocatòria.

Ordre del dia:
– Aprovació, si escau, de l’acta anterior
– Informe del President
– Resum d’activitats de 2019
– Presentació de les candidatures a la Junta
– Eleccions dels membres de la Junta

La documentació corresponent es podrà trobar a www.isoc.cat

Es facilitarà l’accés remot a l’assemblea a través de la plataforma Zoom que proporciona ISOC.

A la darrera Junta es nomenà la mesa electoral que estarà formada per: Manel Medina, Pep Masoliver, Marc Palau.

La proposta d’una candidatura ha d’incloure, com a mínim, el President, el Secretari i el Tresorer.

Les candidatures a la Junta es poden fer arribar a info@isoc.cat .

A l’assumpte del missatge CAL posar a l’inici: “Candidatura” per tal que els membres de la mesa en rebin còpia automàticament.

El termini de presentació de candidatures és dimecres 12 de febrer.

La publicació de les candidatures rebudes es farà dijous 13 de febrer.