Assemblea General d’ISOC-CAT (en segona convocatòria)
Divendres, 25 de novembre de 2022
Institut d’Estudis Catalans (IEC). Sala Pi i Sunyer.
Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona

A les 19:00

Ordre del dia:
– Aprovació de l’acta anterior, si escau
– Informe de gestió i d’activitats
– Torn obert

L’Assemblea General d’ISOC-CAT es transmetrà per BigBlueButton.