Archive for the ‘guifi.net’ Category

Sessió conjunta amb ISOC-Canarias sobre Guifi.net

Dijous 16de 19:00 a 20:30 Farem una sessió conjunta amb ISOC-Canarias per conèixer-nos, presentar guifi.net i explorar col·laboracions. Podreu accedir-hi mitjançant l’adreça: https://jitsi.debamax.com/Kreitek

Llegeix més