Archive for the ‘IPv6’ Category

IPv6 per a tothom

Gràcies a les gestions del company i primer president de la Fundació puntCAT, Joan Francesc Gras amb els representants d’ISOC-Argentina, ha estat possible la traducció del llibre IPv6 per a tothom. puntCAT s’ha fet càrrec de les despeses de traducció i compaginació del llibre, el qual explica de manera molt planera què és IPv6 i…

Llegeix més