Com participar-hi

Per donar-se d’alta al Capítol Català cal registrar-se primer com a membre d’ISOC i després apuntar-se al Capítol Català.
La llista oficial de membres és la que manté ISOC i l’eina de comunicació és la plataforma MemberNova d’ISOC.
1- Alta a ISOC
2- Alta al Capítol Català
Un cop dins el perfil d’ISOC cal seleccionar “Join a Chapter/SIG”
Buscar per “Spain Catalonia Chapter”

Barcelona, Catalunya

  • Domicili social: Plaça Berenguer el Gran, 1, entresol 1. Barcelona 08002.

  • Correu electrònic: info@isoc.cat

  • Website: https://www.isoc.cat

Contacte

    Accepto la Política de privacitat i les Condicions d'ús