El passat dijous, dia 15 de juliol, es va procedir a la renovació dels càrrecs de la junta d’ISOC-CAT en l’Assamblea realitzada a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans i es va elegir Jordi Hinojosa com a president, Josep Vela com a secretari i Martí Griera com a tresorer.
La nova junta vol donar un impuls a l’Associació per apropar-la més a la societat i a l’empresa, de manera que pugui ser la plataforma per aglutinar totes les sensibilitats i els perfils diferents que configuren la societat digital catalana. Agraïments a la junta sortint per les tasques realitzades, i bona feina a la nova junta!
   
D’esquerra a dreta: Martí Griera, Josep Vela, Jordi Hinojosa, Frederic Monràs, Amadeu Abril, Mercè Romagosa i Andrés Oliva.