Convocatòria d’Assemblea General Ordinària

La Junta directiva de l’Associació Capítol Català de la Societat Internet (ISOC-CAT) convoca l’Assemblea General Ordinària de socis pel proper dia 18 de maig de 2015 a les 18:30 en primera convocatòria i a les 19:00 en segona convocatòria en cas de no haver-se assolit el quòrum (30% o més dels associats) a la primera convocatòria. Es prega màxima puntualitat pel bé de tots.

L’assemblea tindrà lloc a la seu del Col·legi d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (Pl. Ramon Berenguer el Gran 1, pral. 2a, 08002 Barcelona).

L’ordre del dia és el següent:

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera Assemblea Ordinària

2) Altes/baixes. Benvinguda als socis nous.

3) Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’Activitats del període novembre 2013-maig 2015

4) Presentació i aprovació, si s’escau, de l’Estat de Comptes del període novembre 2013-maig 2015

5) Proposta i votació de canvi d’entitat bancària

6) Presentació de candidatures i votació de la nova Junta
7) Precs i preguntes

Els socis poden afegir punts a l’ordre del dia fins a tres setmanes naturals abans de l’Assemblea. Per fer-ho han de comunicar-ho mitjançant un correu electrònic a la llista de correu de l’associació.

Recordem que els socis han de constar en la llista general d’ISOC. Verifiqueu que consteu com membres del Capítol Català i modifiqueu les vostres dades si cal.

Us hi esperem!

Leave a Reply