Convocatòria Assemblea General Ordinària

La Junta directiva de l’Associació Capítol Català de la Societat Internet (ISOC-CAT) convoca l’Assemblea Ordinària de socis per al proper dia 14 de gener de 2016 a les 18:30 en primera convocatòria i a les 19:00 en segona convocatòria en cas de no haver-se assolit el quòrum (30% o més dels associats) a la primera convocatòria. Es prega màxima puntualitat pel bé de tots. L’assemblea tindrà lloc a la seu del Col·legi d’Enginyers Informàtics de Catalunya (Ramon Berenguer el Gran 1, pral. 2a, 08002 Barcelona). L’ordre del dia és el següent:
  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera Assemblea Ordinària de 5 de maig de 2015
  2. Altes/baixes. Benvinguda als socis nous
  3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’Activitats del període 19 de maig 2015 – 14 de gener 2016
  4. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’Estat de Comptes del període període 19 de maig 2015 – 14 de gener 2016
  5. Debat: com fomentar la participació
  6. Planificació: accions a dur a terme durant el 2016
Els socis poden afegir punts a l’ordre del dia fins a tres setmanes naturals abans de l’Assemblea. Per fer-ho han de comunicar-ho mitjançant un correu electrònic a la llista de correu de l’associació.

Jordi Iparraguirre, President
Roger Baig, Secretari
Benjamí Villoslada, Tresorer

Leave a Reply