La propera Junta serà dimarts 21 d’abril, a les 18:00, via Zoom.

Ordre del dia:

  1. Aprovació acta anterior, si escau
  2. Informe. Revisió accions pendents
  3. Proposta per la sol·licitud del Chapter Admin Funding 2020
  4. Dessignació de delegat per visitar el Q2 European Chapters Call – 20 May!
  5. Pla d’actuacions de 2020

Comunicat sobre notícies privacitat (zoom)
Participar en conferència sobre la resolució de la ONU sobre l’ús d’Internet per a finalitats delictives (?)
Convocatòria Beyond the Net
Global Volunteer Training Program
Trobada 2020 (?)
Conferències setembre-desembre
5- Altres assumptes

Dades per la connexió:

Topic: ISOC Spain Catalonia Chapter Board Meeting
Time: Apr 21, 2020 06:00 PM
Join Zoom Meeting https://isoc.zoom.us/j/92631566061