Reunió de Junta, dimarts 26 de Maig 2020 18h

Proposta ordre del dia
1- Aprovació de l’acta anterior, si escau
2- Informe i repàs de punts pendents
3- Pressupost pel Chapter Admin Funding
4- Convocatòria Beyond the Net
5- Altres assumptes