Reunió de Junta, dimarts 30 de Juny 2020, 18h
Proposta ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta anterior, si escau
2. Informe i repàs de punts pendents
3. Informe de la Fundació puntCAT
4. Convocatòria Beyond the Net
5. Programació Activitats
6. Altres assumptes