Reunió de Junta, dimarts 28 de Juliol 2020, a les 18:00h


Proposta ordre del dia:

1- Aprovació de l’acta anterior, si escau
2- Informe i repàs de punts pendents
3- Informe de la Fundació puntCAT
4- Programació Activitats
5- Altres assumptes
L’enllaç per la videoconferència:https://isoc.zoom.us/j/99208675238