Reunió de Junta, dilluns 20 de desembre de 2021, a les 16:30h

Proposta ordre del dia:

1- Aprovació de l’acta anterior, si escau
2- Informe i repàs de punts pendents
3- Informe de la Fundació puntCAT
4- Tancament dels comptes de l’any (Chapter Admin Funding)
5- Altres assumptes

Sessió de Zoom
Tema: Junta ISOC-CAT
Data i hora: 20 de desembre de 2021, a les 16:30
enllaç connexió