Amb motiu de la propera Assemblea General d’ISOC CAT convoquem eleccions per la renovació de la Junta.
La proposta d’una candidatura ha d’incloure, com a mínim, el President, el Secretari i el Tresorer.
Les candidatures a la Junta s’envien a info@isoc.cat
A l’assumpte del missatge CAL posar a l’inici: “Candidatura” per tal d’identificar el missatges correctament.
El termini de presentació de candidatures és dimarts 15 de febrer.
La publicació de les candidatures rebudes es farà dijous 17 de febrer.