La propera Junta la farem en mode no presencial.

Dia: dimarts 24 de març de 2020.
Hora: 18:00

Utilitzarem l’eina de reunió remota que facilita ISOC.
Les dades per a la connexió són:
ISOC Catalonia Chapter is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: ISOC Catalonia Chapter Board Meeting
Time: Mar 24, 2020 06:00 PM
Join Zoom Meeting isoc.zoom.us/j/847384892


Com sempre, hi esteu tots convidats. Esperem que tot funcioni correctament ja que tothom està treballant remotament.

Ordre del dia:
1- Aprovació acta anterior, si escau
2- Revisió de l’esborrany de l’acta de l’Assemblea General
3- Informe de tresoreria (justificació del pressupost pel 2019 Chapter Admin Funding, Net4All)
4- Accions per fer:
Traspàs de tasques i funcions a la nova Junta: tresoreria, secretaria, credencials, comptes banc, llista correu junta, grup Telegram, calendari de reunions
5- Proposta per la sol·licitud del Chapter Admin Funding 2020
6- Pla d’actuacions de 2020
7- Altres assumptes