Reunió de Junta, dijous 31 de març de 2022, a les 17:00h

Proposta ordre del dia:

1- Aprovació de l’acta anterior, si escau
2- Informe i repàs de punts pendents
Punts a tractar:
Sign Data Sharing Agreement ISOC
Elections BoT vote
DNS4EU  advisory council representative
EURALO 15th anniversary
3- Proposta Chapter Admin Funding 2022
4- Informe de la Fundació puntCAT
5- Altres assumptes

 

Sessió de Zoom
Tema: Junta ISOC-CAT
Data i hora: 31 de març de 2022, a les 17:00