Reunió de Junta, dijous 28 d’abril de 2022, a les 17:00h

Proposta ordre del dia:

1- Aprovació de l’acta anterior, si escau
2- Informe i repàs de punts pendents
3- Proposta Chapter Admin Funding 2022
4- Informe de la Fundació puntCAT
5- Altres assumptes

La reunió es farà via Zoom.
Els membres rebran l’enllaç per correu electrònic.