Amb motiu de l’Assemblea General d’ISOC CAT organitzem una conferència, just abans de l’Assemblea.

Dia: divendres, 1 de març de 2019
Lloc: Institut d’Estudis Catalans (IEC). Sala Pere i Joan Coromines.

A les 18:00
Conferència amb la presentació dels resultats del projecte Net4All de la convocatòria “Beyond the Net” d’ISOC, a càrrec d’en Leandro Navarro i Roger Baig.

A les 18:30
Assemblea General d’ISOC CAT. Primera convocatòria.

A les 19:00
Assemblea General d’ISOC CAT. Segona convocatòria.


Ordre del dia:
– Aprovació, si escau, de l’acta anterior
– Informe del President (activitats de 2018)
– Presentació de les activitats de la Fundació .CAT, a càrrec d’en Francesc Giralt
– Proposta i votació de la modificació dels Estatuts
– Proposta d’adhesió al Consell de la República
– Presentació de les candidatures a la Junta
– Eleccions dels membres de la Junta

La documentació corresponent es podrà trobar a www.isoc.cat

Les candidatures a la Junta es poden fer arribar a info@isoc.cat

La Junta actual ha exhaurit el primer termini de dos anys.
Els membres de la Junta actual proposen la seva candidatura a un segon termini.

President: Magí Lluch-Ariet

Vice-president: vacant

Tresorer: Joan Francesc Gras Alcoverro

Secretari: Jordi Domingo Pascual

Vocal 1: Jordi Iparraguirre

Vocal 2: Nacho Amadoz

Vocal 3: Marc Palau

Vocal 4: Josep Solé Pareta