Internet Society i el Capítol d’Hong Kong d’Internet Society estan profundament preocupats pel recent requeriment provisional (Acció 202/2019 del Tribunal Superior) ordenat pel Tribunal Superior d’Hong Kong i els efectes que podria tenir en el funcionament de la infraestructura d’Internet i les comunicacions en línia. La Internet Society està preocupada per accions com aquesta que tenen un impacte negatiu en la infraestructura d’Internet.

L’ordre prohibeix a membres no identificats i no especificats del públic comunicar a través de “qualsevol plataforma basada en Internet” qualsevol material que “promogui, encoratgi o inciti a l’ús o a l’amenaça de violència, amb la intenció de causar o que pugui causar” lesions corporals o danys a la propietat. A més, prohibeix a qualsevol persona “ajudar, causar, aconsellar, procurar, instigar, incitar, ajudar, instigar o autoritzar” o “tornar a publicar” aquest material.

Aquest ordre té serioses implicacions per a la infraestructura d’Internet i de la web. No protegeix a la societat d’Hong Kong com afirma, perquè no protegeix el mitjà de comunicació més fiable i barat: Internet. L’afebliment d’aquesta tecnologia posa a la societat d’Hong Kong en major risc, en lloc de protegir-la.

L’ordre tindrà la conseqüència involuntària d’interferir amb les operacions normals de la Internet local i global, posant en perill el correcte funcionament dels serveis d’Internet a Hong Kong i els seus veïns. La prohibició de tornar a publicar per si sola significa que, per exemple, les catxés web -que redueixen la congestió de la xarxa i augmenten l’ample de banda de la xarxa disponible en emmagatzemar còpies de contingut al qual s’accedeix amb freqüència més a prop dels usuaris- estan en greu perill a causa d’aquesta ordre, ja que aquestes tecnologies no poden distingir entre el material prohibit per la ordre i el material que no ho està. Per les mateixes raons, les xarxes de lliurament de contingut (CDN) també hauran d’evitar el mercat d’Hong Kong, la qual cosa redueix en gran manera la fiabilitat dels serveis a Hong Kong.

A més, els proveïdors de telecomunicacions poden decidir que és massa arriscat permetre que els clients d’Hong Kong enviïn certs tipus de comunicacions – per exemple, missatges de text – i els proveïdors de serveis d’Internet d’Hong Kong poden limitar en gran manera l’accés a Internet, ja que aquestes entitats no poden dir si una determinada comunicació pot ser prohibida. Aquest resultat posaria directament en perill la vida i els mitjans de subsistència de moltes persones d’Hong Kong i tindria greus repercussions en l’economia d’Hong Kong i els seus vincles amb l’economia digital mundial. També soscavarà greument la confiança i la voluntat dels ciutadans de comunicar i compartir informació en línia. Tota la societat i l’economia d’avui dia depenen d’Internet; el soscavar la seva funcionalitat per a detenir comunicacions específiques posa en perill tot l’ordre social.

La Internet Society considera que aquesta ordre judicial no ha de tenir com a objectiu l’ús de tecnologia i serveis en línia com les plataformes “basades en Internet”. A més, instem al govern que demani al tribunal que retiri l’ordre i explori mitjans més eficaços i justos per a reduir la violència.

El capítol d’Hong Kong d’Internet Society aviat presentarà una revisió judicial amb la finalitat d’invalidar l’ordre judicial provisional.

De l’original https://www.internetsociety.org/news/statements/2019/interim-injunction-ordered-by-hong-kong-high-court/