Cada any ISOC fa una avaluació de les activitats dels Capítols i els hi assigna una etiqueta: Kilobit, Megabit o Gigabit.
L’avaluació de l’any 2020 obtinguda és la màxima: Gigabit Chapter.