Divendres, 5 de març de 2021, se celebrarà l’Assemblea General Ordinària anual.

 

Amb motiu de l’Assemblea General d’ISOC CAT organitzem una conferència, just abans de l’Assemblea.

Dia: divendres, 5 de març de 2021
Es farà via Zoom

A les 17:30
Conferència: Cap estudiant sense Internet
Jordi Clopés Esteban
Mataró sense fils, secció local de la Fundació Guifi.net
https://capestudiantsenseinternet.org/

A les 18:00
Assemblea General d’ISOC CAT. Primera convocatòria.

A les 18:30
Assemblea General d’ISOC CAT. Segona convocatòria.

Ordre del dia:
– Aprovació, si escau, de l’acta anterior
– Informe del President
– Presentació de la memòria d’activitats de 2019 i aprovació, si escau
– Presentació del tancament econòmic de 2020, presentació del pressupost de 2021, i aprovació, si escau
– Torn d’intervencions i altres assumptes

La documentació corresponent estarà disponible a partir del 28 de febrer i es pot demanar a info@isoc.cat